Mì xào bông cải xanh

 

Stir-fry broccoli with spaghettini, angel hair, or spaghetti for a quick and satisfying vegan meal.

Mì xào bông cải xanh
Hướng dẫn: Đầu bếp Ánh Nguyệt

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.